Description

United States, San Diego
31 Dec 2014   -   05 Jan 2015
2014-12-31 00:00:00 UTC 2015-01-05 00:00:00 UTC Europe/London San Diego Tango Festival United States, San Diego