Description

Greece, Athens
10 Dec 2010   -   12 Dec 2010
2010-12-10 00:00:00 UTC 2010-12-12 00:00:00 UTC Europe/London Christmas Salsa Gala Greece, Athens

Artists

Kikis "Kiki" Kakoullis & Elina Kstova
,
Pambos & Maria (Sofia)
BG
,
Stella Koutsoulidou & Dimitris Psychogyios
,